Контрол на Изпълнение

Rate this post

Контрол при изпълнение, междинни и крайни замервания

Често при реализирането на проекта има изпълнители избрани от инвеститора за определи елементи и дейности (прокарване на кабелите, осветление, СКС мрежи …). При тези случаи също както в случаите на изпълнение от нас или наши партньори е необходимо да се осъществят междини замервания на окабеляването и контрол при изпълнението на сложни елементи, в които участват няколко изпълнителя.