Бисквитки

Политика за бисквитките на уеб сайта на www.alexaudiovideo.eu

Чрез употреба на „бисквитки“ или «кукита» събираме нужната информация и данни, за да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и индивидуално ориентирано съдържание, когато посещавате нашитa интернет страницa: www.alexaudiovideo.eu /наричани за краткост „Интернет страницитa“ или „Сайтовет“/. Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии и се надяваме, че тази Политика ще Ви помогне да се чувствате по-сигурни по отношение на използването на кукита от наша страна. Моля също да видите нашата Политика за поверителност, за да разберете другите начини, по които използваме информацията, която събираме за вас. Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на info@alexaudiovideo.eu.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб-сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има постоянни и временни бисквитки. Постоянните се запазват като файлове на Вашия компютър или мобилно устройство. Временните /сесийни/ бисквитки се пазят временно, когато посещавате сайт и за времето, докато трае сесията Ви на същия.
Бисквитките се използват широко за подпомагане на функционирането на уебсайтове или за подобряване на тяхната ефективност. Те могат да правят това, защото уебсайтовете могат да работят с тези файлове, което им дава възможност да Ви разпознават и да запаметяват важна информация, чрез която да направят Вашето ползване на даден уебсайт по-удобно. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Използвани видове бисквитки:

 1. Задължителни бисквитки
  Тези бисквитки са строго необходими или задължителни, защото ви дават възможност да се движите из сайта и да използвате неговите функции. Без тези абсолютно необходими кукита, ние може да нямаме възможност да предоставим определени услуги или функции и нашият Сайт няма да работи безпрепятствено и ефективно за вас, както бихме искали.
  2. Бисквитки за ефективност и функционалност
  Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите Интернет страници. Чрез използването им можем да запомним Вашите предпочитания, така че да бъде избегнато повторното въвеждане на информация, която вече сте предоставили; да събираме данни за начина, по който се използват услугите ни, за да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания.
  3. Рекламни бисквитки
  Използваме тези бисквитки, за да получим информация за начина, по който използвате Сайта и другите наши уебстраници, или как реагирате на реклами, за да ги съобразим с Вашите предпочитания. Тези бисквитки позволяват да определим кои са най-популярните части от нашия Сайт и да следим честотата на използването на нашите услуги, така че взаимодействието Ви с нас да може да бъде подобрено. Важно е да знаете, че изключването на рекламните бисквитки не означава задължително, че вие няма да виждате наши реклами на уебсайтовете на трети страни, а че тези реклами няма да бъдат специално насочени към Вас или съобразени с Вашите предпочитания.
  4. Сесийни бисквитки
  Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, които Ви позволяват да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се вписвате. Също така и за да Ви разпознаваме, когато се връщате отново на нашия Сайт.
  5. Бисквитки на трети страни
  При определени обстоятелства ние можем да работим с трети лица, за да предоставяме услуги на нашия Сайт. Трети лица – рекламодатели и други организации могат да използват техни собствени кукита, за да събират информация за Вашата активност на нашия Сайт и/или рекламите, които сте разглеждали. Тази информация може да се използва от тях за показване на реклами, за които те смятат, че е най-вероятно да представляват интерес за Вас въз основа на съдържанието, което сте преглеждали. Третите лица – рекламодатели могат да използват тази информация също за измерване на ефективността на техните реклами. Ние нямаме достъп до и не контролираме тези кукита и за да деактивирате или отхвърлите кукитата на трети лица, моля обърнете се към уебсайта на съответното трето лице.

Как се изтриват бисквитки?

Вие можете да откажете да приемате кукита от този Сайт, всеки друг сайт, или въобще от всички сайтове, по всяко време като активирате съответните настройки на своя браузър. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да го настроите така, че той да Ви уведомява за това. Допълнителна информация относно процедурата, която трябва да се следва за деактивиране на кукита, е достъпна на уебсайта на Вашия доставчик на интернет браузър, чрез Вашия екран за помощ.
Вие може да посетите http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html за информация относно най-често използваните браузъри. Моля да имате предвид, че ако кукитата са деактивирани, може да се засегнат определени функционалности на Сайта, който посещавате.

За контакти: 

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитките, пишете ни на: info@alexaudiovideo.eu

Политика за поверителност

За какво и за кого се прилага настоящата политика за поверителност?

„Сайларк“ ЕООД притежава необходимата оторизация за работа с предоставяните от Вас лични данни и информация, която се свързва с и може да идентифицира конкретно лице, и която ние събираме от и за Вас посредством услугите на дружеството и в рамките на дейността на същото. Подобна информация („Лични данни“) бива обработвана в съответствие с условията на настоящата Политика за поверителност.
Настоящата Политика за поверителност се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват услугите на Дружеството, без да са регистрирани или абонирани за услуга на Дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за услуги на Дружеството.
Услугите на Дружеството не са предназначени за лица под 16 години и целево не се събират лични данни от такива лица.

Кои данни са лични данни?

Съгласно приложимите разпоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС), личните данни се определят като:
“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

Какви видове лични данни за вас събираме?

Сайларк ЕООД (www.alexaudiovideo.eu) събира: регистрационна информация; информация, необходима за сключване на договор; информация, която сте позволили на социалните медии да споделят с Дружеството; информация за дейността, когато осъществявате достъп до или взаимодействате с услуга на Дружеството.
a) Регистрационна информация е информацията, която предоставяте, за да се регистрирате за услуга на Дружеството, да създадете свой профил, да се абонирате за бюлетин или да отправите запитване. Регистрационната информация може да включва – имена, адрес на електронна поща, телефонен номер, постоянен адрес, държава.
b) Информация, необходима за сключване на договор, е тази, която се състои от идентификационните Ви данни и служи за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения, което може да включва – три имена, граждански номер, детайли от документ за самоличност, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, както и определени категории специални данни като семеен статус.
c) Информация от социалните медии. Ако осъществите достъп до услуга на Дружеството чрез услуга на социална медия или свържете услуга на Дружеството към услуга на социална медия, информацията, която Дружеството събира, може да включва също така потребителска идентификация или потребителско име, свързани с тази услуга на социална медия, всякаква информация или съдържание, за които сте дали съгласието си да бъдат споделени от услугата на социалната медия с нас, включително профилна снимка, адрес на електронна поща, както и всякакви други данни, които сте направили публично достъпни във връзка с тази услуга.
d) Информация за дейността. Когато осъществявате достъп до или взаимодействате с услугите на Дружеството, ние можем да събираме информация относно тези посещения. „Бисквитки“ и други аналогични технологии също могат да бъдат ползвани за събиране и съхраняване на информация относно ползването на услугите на Дружеството от Ваша страна, например страниците, които сте посетили, съдържание, което сте разглеждали, заявки за търсене, които сте направили, и реклами, които сте видели, която информация може да включва – IP адрес; вид на браузъра, данни за устройството. За повече информация, моля запознайте се с нашата Политика за „Бисквитки“.
Сайларк ЕООД по какъвто и да е начин: финансова информация; информация, касаеща чувствителни лични данни, свързана с произход; политически, религиозни и други убеждения; здравен статус; съдебно минало; участие в синдикални и политически организации.

Свързани услуги

Услугите на Дружеството може да са свързани и с интернет страници, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни на такива несвързани дружества.

Как използваме вашите лични данни?

Данните, които Агенцията събира от и за Потребителите, се използват за предоставяне на услуги, като оценява, анализира и подобрява тези услуги, съобразно Вашите очаквания и интереси; повишаваме нивото на Вашата удовлетвореност при използване на услугите на Дружеството, като Ви предоставяме подходящо и интересно за Вас съдържание; да Ви предлагаме качествено клиентско обслужване, да комуникираме с Вас и да отговаряме на запитвания; с Вашето предварително съгласие, да Ви изпращаме (по електронна поща, SMS, телефон, чат и социални медии) оферти, промоции и други маркетингови съобщения, свързани с услугите на Дружеството, услуги/продукти на свързани лица и/или партньорски организации, осъществяващи дейност в сферата на бизнеса с аудио видео техника, брандирани или кобрандирани услуги и функции, провеждани съвместно с партньорска организация или свързано лице; с Вашето предварително съгласие, Ви изпращаме маркетингови съобщения, съобразени с индивидуалните Ви интереси и търсения, посредством електронни съобщения.
Сайларк ЕООД може да използва анонимизирана информация или информация, която вече не позволява да Потребителите да бъдат идентифицирани пряко или непряко като конкретно физическо лице, за всякакви цели или за споделяне с трети лица.

На какво основание използваме вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни е необходимо с оглед на предоставянето на извършваните от Дружеството услуги; във връзка с приложимото законодателство, доколкото същото вменява в задължение на Сайларк ЕООД съхраняването на такива данни; на основание законните интереси на Дружеството и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се извършва в рамките на строго необходимото за осъществяването на такава икономическа дейност.
Всеки Потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение до адреса на електронна поща, посочена по-долу.

Как обработваме вашите лични данни?

Личните данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Дружеството въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

Кой има достъп до вашите лични данни?

Агенцията може да споделя Вашите лични данни за целите на Раздел 3 със следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз или извън Европейския съюз в съответствие с и предвид ограниченията, предвидени в разпоредбите на Раздел 7 по-долу:
a) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на Дружеството услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;
b) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;
c) Компетентни органи с оглед спазване на приложимите законодателство.

Предават ли се вашите лични данни зад граница?

Вашите лични данни няма да бъдат предавани извън граница, без Вашето информирано съгласие.

Какви са вашите права по отношение на личните Ви данни?

Имате право във всеки един момент да:
• получите потвърждение дали Вашите лични данни съществуват или не, да бъдете информирани относно съдържанието и източника, както и да проверите точността и да поискате коригиране, актуализиране или изменение;
• поискате изтриването, анонимизирането или ограничаването на обработването на личните Ви данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство;
• направите по всяко време възражение срещу обработването на личните Ви данни на законни основания.
Можете да изпратите искането си на адреса, посочен по-долу. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.
Добре е да знаете, че дори след като премахнете профила си или ако сте поискали изтриване на данните Ви, копия от определена информация от профила Ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане, Вашият профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с Вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство.
Можете да оттеглите съгласието си във връзка с:
• Получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.
• Споделяне от наша страна на Ваша лична информация с наши Свързани лица за техни маркетингови цели: Ако бихте предпочели да не споделяме Ваша лична информация за в бъдеще с наши Свързани лица за техни цели на директния маркетинг, можете да откажете такова споделяне, като изпратите искане на адреса, посочен по-долу в Политиката за защита на личните данни.
Във всички горепосочени случаи можем да се свържем с Вас и да ви поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането Ви.

Периоди на съхранение на лични данни?

Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.
В края на периода на запазване Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

Актуализиране на настоящата политика за поверителност

Сайларк ЕООД има право да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност по каквато и да е причина (включително, но не само, промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с такова приложимо законодателство. Всякакви промени в тази Политика за поверителност ще бъдат предварително обявявани чрез публикуване на сайта на дружеството.

Контакти

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния адрес на електронна поща: info@alexaudiovideo.eu 

spotify 2018

Spotify 2018

Разгледайте продукти:

Акустични панели ISINAC Parallelepiped
Акустични панели ISINAC Parallelepiped
лв.
Акустични панели ISINAC Cylinder
Акустични панели ISINAC Cylinder
лв.
Акустични панели ISINAC Ellipse
Акустични панели ISINAC Ellipse
лв.
ISINAC Ceiling solutions
Акустични панели ISINAC Square
лв.
Акустични панели ISINAC Hexagon
Акустични панели ISINAC Hexagon
лв.
Акустични панели ISINAC Circle
Акустични панели ISINAC Circle
лв.
Акустични панели ISINAC Rectangle
лв.
Акустични панели ISINAC Triangle
Акустични панели ISINAC Triangle
лв.
Саундбар Triad 3.0 Passive
Саундбар Triad 3.0 Passive с 6.5" Woofers
лв.
Саундбар Triad 3.0 Passive
Саундбар Triad 3.0 Passive с 3″ Woofers
лв.

Kramer Жична и Безжична Презентация

Kramer Жична и Безжична Презентация
Представяме Ви две системи за перфектната презентцация в обучителни зали и конферентни зали. Едната жична, другата безжична, и двете лесни за инсталация и употреба. 
BYOD Жична Презентация
Автоматично превключване между HDMI, VGA, Ethernet, data и аудио

Основен Пакет
DIP-31 Автоматичен превключвател

Периферия за пълно оборудване на конферентната зала

Key Features
 

 • 2 x HDMI and 1 x VGA laptop connections
 • 4K60 UHD resolution
 • Automatic switching & input selection
 • Web control from anywhere in the world
 • Control display via RS-232 or Ethernet
 • Unbalanced audio
 • Cost-effective single-box solution

Общи Условия

Уважаеми посетители,
Препоръчваме Ви да отделите известно време, за да се запознаете с Общите условия за използването на този сайт. С разглеждането на съдържанието и поръчката на каквито и да било продукти от  www.alexaudiovideo.eu Вие приемате, че сте съгласни с настоящите Общи условия.
Благодарим Ви за всяко споделено мнение и препоръка, които бихме използвали единствено за подобряване на нашата работа.

Бихме се радвали да споделите Вашите впечатления от сайта. Моля да ни уведомите, ако не желаете да получавате информация от нас за новости и предстоящи събития.

Настоящия документ съдържа общите условия, съгласно които предоставяме услуги и продукти, чрез Интернет  сайта www.alexaudiovideo.eu.  Тези условия обвързват всички потребители.

С натискане на бутона [button color=”green”] Place Order[/button] Вие заявявате желанието си да закупите продукт, услуга или набор от продукти и услуги наричано за краткост “Поръчка”. В рамките на 1 работен ден от постъпване на поръчката наш служител ще се свърже с Вас на посочените от  Вас координати, за да уточни окончателната цена, срок на доставка и други данни ако е необходимо.  След този контакт  и изясняване на всички обстоятелства Вие можете да потвърдите изпълнението на поръчката.

При посочени неверни или непълни данни за контакт  www.alexaudiovideo.eu не носи отговорност.

Цени

Цените в сайта са с включен ДДС, актуални към дата на тяхното публикуване.
– www.alexaudiovideo.eu запазва правото си да променя цените на продуктите  по всяко време без предварително уведомление на потребителите.
Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора ( потвърждаване на поръчката от наш служител  по телефон или e-mail).
При допуснати технически грешки в публикуването на сайта ние имаме правото да откажем изпълнението на поръчката без да дължим обезпечение на потребителя с изключение на това ако има допълнителни суми платени от потребителя.

-www.alexaudiovideo.eu има право да не изпълни или да откаже изпълнение на “поръчка” без да дължи обезпечение на потребителя, ако потребителя е внесъл сума по сметката на САЙЛАРК ЕООД, то тя следва да бъде възстановена в законо съобразния срок.

Срок на доставка

На сайта  www.alexaudiovideo.eu не са посочени срокове на доставка и наличности на продуктите.
Срокът и възможността за доставка на продукти и услуги следва да бъде уточнен в процеса на поръчка от служител на САЙЛАРК ЕООД преди окончателно потвърждаване на изпълнението на поръчката.

Отказ и връщане на стоката
Всеки потребител има право да се откаже от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на стоката в случай, че тя  е в добър търговски вид, без външни и/или вътрешни ожулвания, драскотини или други наранявания, поставена в оригиналната търговска опаковка, без нарушаване на цялостта на поставени от производителя/вносителя защитни стикери, в т.ч. стоката да не е ползвана и да отговаря на предвиденото в описанието предназначение.
При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в сайта ние възстановяваме изцяло платената от потребителя сума или заменяме за наша сметка стоката със съответните характеристики включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката , но при условие, че стоката е с не нарушен търговки вид и опаковка.Всеки потребител има право да се откаже от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на стоката в случай, че тя не е използвана и не е нарушена нейната цялост.

Сервиз и гаранция

Всички продукти са с гарантиран произход.

 • Гаранцията покрива повреди при нормална експлоатация на уреда, получени от фабричен дефект или компонент с фабричен дефект и е предоставена от производителя, вносителя или оторизиран сервиз описано в гаранционната карта.
 • Ремонти се извършват в оторизиран сервиз на вносителя.
 • Повреди причинени от лош транспорт, неправилна експлоатация, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други независещи от доставчика причини, се отстраняват за сметка на клиента.
 • Гаранцията не включва повреди причинени от проблеми със захранващото напрежение, токови удари или спиране на тока.
 • Гаранцията отпада при нарушен външен вид, при поправки или промени върху гаранционната карта.
 • Гаранцията не се отнася до повреди, причинени от други модули, използвани съвместно с доставената техника.
 • Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка.
 • Гаранцията се признава само срещу представена гаранционна карта, попълнена четливо и съдържаща името на купувача, датата на закупуване и подпис на клиента.Гаранционното обслужване може да бъде невалидно при:
  – Н
  есъответствие между данните в документа и съответната стока
  – О
  пит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица
  Повреди възникнали в следствие на сътресения, механични повреди, удари  или претоварвания, получени от небрежно отношение Повреди настъпили в следствие на природни бедствия-поражения от наводнения, токови удари, пожари и други форсмажорни обстоятелстваТранспорта при изпълнението на гаранционните условия до определен обект  на фирмата се поема от клиента.
  Гаранционни карти неподписани от клиента са невалидни!

  В случай, че клиентът сам е транспортирал и монтирал стоките, закупени от  САЙЛАРК ЕООД, фирмата не приема за рекламация наранени детайли (изключват се фабрични дефекти), освен в случаите, когато рекламацията се установи на място от представител на фирмата при предаване на стоката на клиента.

В Alex Auido Video вярваме, че поддръжката е също толкова важна, колкото и първоначалната инсталация. Затова се стараем да предоставим на нашите клиенти най-доброто обслужване. Ние сме  на разположение за добавяне на нови устройства, подмяна да устройства, проверка на настройки, прекалибриране, профилактика на техниката и гаранционно и извънгаранционно сервизно представителство в неприятните моменти на повреда на техника.  Можете да видите услугите които предлагаме ТУК

Гаранцията не включва интерфейсните  кабели

Търговски марки
Информацията и снимките на продуктите използвани в този сайт са търговски марки и са защитени от закона за авторско право, които са притежание на техните собственици.

Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите.

Съгласно ЗЗП Ви предоставяме свободно следната информация:
1. Името и адреса на фирмата са: САЙЛАРК  ЕООД, гр.София, ЖК Дружба, бл 104.
2. Основните детайли за представяне на всеки продукт са изписани подробно в страницата
3. Цената на стоката е с ВКЛЮЧЕН  ДДС и е изписана под заглавието или в описателната част на всеки продукт
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на продуктите се добавят в пороцеса на поръчка.
5. Плащането на стоките е съобразено със закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Конфиденциалност  на личните данни

Съгласно Политиката за поверителност

ПРОДАВАЧЪТ гарантира конфиденциалността на личните данни по Закона за защита на личните данни. Личните данни на КУПУВАЧА, които той попълва при регистрация, се използват от ПРОДАВАЧА както следва:
-Адрес: за извършване на доставката и изпращане на фактури.
-E-mail: за потвърждаване на поръчката и датата на доставка.
-Телефон: за потвърждаване на поръчката и доставката, или в случай на проблем с наличностите.

ПРОДАВАЧЪТ
се ангажира да не предава личните данни на трети лица, освен в отговор на запитвания от страна на КУПУВАЧА за продукти и услуги или при поискване от държавните органи при наличието на влязло в сила съдебно решение.

ПРОДАВАЧЪТ
има право, да запазва информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, разположена на сървъра на ПРОДАВАЧА и да ги предостави на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ПРОДАВАЧА, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.
Внимание. 

Никоя част от този сайт, независимо текстова или графична информация, не може да бъде копирана, публикувана, или ползвана по какъвто и да е друг начин без изричното писмено разрешение от страна на Сайларк ЕООД.

Публикуването на линкове към страницата www.alexaudiovideo.eu е без ограничение.

Запитване за изготвяне на оферта за Вашия дом

  Отоваряйки на следващите въпроси ще ни помогнете да изготвим за Вас предварителна оферта. Благодарим Ви за отделеното време.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Телефон за връзка (задължително)

  1. Какво съдържание гледате / слушате?

  ТелевизияФилмиМузикаКонцертиРадио

  2. Ходите ли на кино?

  ДаНе

  3. Какво предпочитате за Вашето домашно кино?

  ТелевизорEкран с проекторИ двете

  4. Какво е разстоянието между мястото за гледане и мястото на телевизора / екрана?

  5. Каква аудио-видео система ползвате в момента?

  Само телевизорКомпютър с колонкиМасова марка готов комплект DVD с колониРесивър и колони

  6. В кои помещения желаете АУДИО?

  ХолКухняСпалняДетска стаяВсекидневнаТерасаБаняБасейнГрадина / Двор

  7. В кои помещения желаете ВИДЕО?

  ХолКухняСпалняДетска стаяВсекидневнаТерасаБаняБасейнГрадина / Двор

  8. Ползвате ли смартфон или таблет?

  AndroidiOS (iPhone, iPad, iPod)Не ползвам

  9. Желаете ли акустична обработка или обезшумяване на някое от помещенията?

  ДаНе

  10. Какъв стил е интериора в дома Ви?

  11. Какви са Вашите приоритети при изграждане на помещението?

  ДизайнКачество на звукаБаланс между дветеНе мога да преценя

  12. Имате ли интериорен проект или проект на разпределение?

  ДаНе

  13. Ако имате възможност прикачете файл с проект или визуализация.

  14. Интересувате ли се от автоматизирано управление на мултимедия, осветление, климатизация, охрана, щори и други системи в дома?

  ДаНе

  15. Други специфични изисквания или въпроси