акустични панели

Могат ли акустичните панели да повлияят на обучението в класната стая?

Италианката Ариана Астолфи има изключителен принос в анализа на проблемите свързани със звука в учебните помещения и връзката им с учебния процес. Тя е специализирала строителна физика в Университета в Торино. Фокусира се върху акустичната обстановка в класните стаи, подтикната от това, че е загрижена майка. Нейните деца се оплаквали, че не могат ясно да разбират учителите си. Това я кара да проучи ситуацията и причините довели до проблемността ѝ. За целта тя започва собствено изследване.

акустични панели

То обхваща анализиране на акустичната обстановка в 51 класни стаи в средни училища и детайлно проследяване на речевото преподаване на учителите и влиянието му върху учениците.

Наблюденията на Астолфи водят до:

– Установяване на факта, че разговорите на учениците по време на учебни занятия са най-големия източник на шум, а отделни звуци като стъпки, например, са дори по-разсейващи от постоянните шумове.

– Определя се важна взаимовръзка между яснотата на речта и скоростта на четене на децата.

– Установява се, че реверберация от около 0,75 секунди е полезна за яснотата на учителската реч и влиянието ѝ както върху вниманието на учениците, така и спрямо положеното от учителя усилие, с което преподава урока си.

– Провежда се проекта IO ASCALTO, чиято цел е улесняване на учебния процес за деца с дислексия чрез подобрена акустика. Разкриват се теоретични доказателства за връзката между дислексията и слуховата обработка в мозъка на чутата информация.

Работа на Ариана Астолфи довежда до създаването на Италианския стандарт UNI 11532-2:2020, който определя базови параметри и референтни стойности за акустично качество в звуковото оформление на класните стаи. Въпреки че този стандарт в момента се прилага само в Италия, той представлява важна стъпка към установяването на норми и ръководства в областта на акустиката за учебните среди по целия свят.

акустични панели

Някои от последиците, които възникват в резултат на неблагоприятното акустично състояние на класната стая, са:

  • Затруднено разбиране на думите – В среда с висока реверберация думите се смесват и припокриват, което води до затруднения в разбирането на речта. Това може да навреди на езиковото и комуникативното развитие, както и на усвояването на представената информация.
  • Намалено внимание и концентрация- Фоновият шум, произтичащ от реверберацията, може да разсейва учениците и да намали тяхната способност да се съсредоточат върху текущата задача. Това може да има отрицателно въздействие върху запаметяването на информацията и активното участие в учебния процес.
  • Поведенчески проблеми – Постоянното излагане на шум е свързано със смяна в поведението на децата, включително раздразнителност, агресивност и затруднена концентрация.
  • Проблеми със слуховата обработка- Среда с висока реверберация може да наруши слуховата обработка, особено при деца със слухови проблеми. Това може да доведе до затруднения при следване на инструкции, обработка на вербална информация и разбиране на ключови концепции.
  • Умора на слуха – Продължителното излагане на шум може да доведе до умора на слуха. Това може да затрудни учениците да запазят висока степен на ангажираност с учебния процес през целия ден.

акустични панели 1

Акустичната обработка на класната стая не само подобрява учебния процес, но също така оказва положително влияние върху средносрочното и дългосрочното здраве както на учителя, така и на учениците. Това може да се изрази в по-добро поведение на учениците, намалено нивото на стрес и тревожност както за тях, така и за учителите.

Технологията, предоставена от ISINAC като решение за акустично оформление с цел намаляване на ехото и реверберацията, представлява източник на акустичен комфорт, който се отличава с:

  • Лесна инсталация
  • Възможност за персонализация в съответствие с дизайна и функционалността на стаята
  • Висока ефективност и ниско въздействие върху околната среда
  • Хипоалергенни и огнеупорни материали
  • Висока ефективност

ISINAC предлага бързи и ефективни решения за акустично подобряване на всяка класна стая.

домашен киносалон

Домашен киносалон

Предимствата на домашния киносалон

В наши дни технологичният прогрес непрекъснато променя начина, по който хората изживяват света около тях. Един от секторите, в който тези промени са особено забележими, е развлекателната индустрия, и по-конкретно филмовата индустрия.

В последните години все повече хора се насочват към създаването на собствен домашен киносалон.

Домашният киносалон предоставя уникално киноизживяване, без да е необходимо да излизате от дома си. Вие имате пълен контрол върху обкръжаващата Ви среда и можете да го персонализирате според Вашите желания. Домашният кино салон предлага и възможността да гледате филми в удобно време, без да се съобразявате с графика на кината.

Съвременните технологии ни позволяват да имаме дома си оборудван с най-новите модели на телевизори, проектори и аудио системи, които да ни предоставят качествен звук и изображение, сравнимо с това в кината.

домашния киносалон

Компоненти на домашния киносалон

Въвеждането на нови технологии, като например високо детайлното видео, звуковите системи с висока резолюция и умните устройства, променя начина, по който гледаме филми в домашна среда. Домашните киносалони се превръщат в пространства, които създават усещането за присъствие в киното, съчетавайки впечатляващите визуални ефекти и качествения звук.

С развитието на технологиите за високо детайлно изображение, като например 4K и 8K разделителна способност, домашните киносалони предлагат изключително реалистично визуално изживяване.

Звукът е съществен аспект от кинематографичното изживяване и играе важна роля в домашните киносалони. Опциите за озвучаване на домашен киносалон включват интегрирането на различни аудио системи, като например 5.1, 7.1 и дори по-нови формати като Dolby Atmos, които предоставят пространствено и поглъщащо звуково преживяване. 

Важен аспект при избора на аудио компонентите на домашния киносалон е и проучването на новите технологии за обработка на звука и оптимизация на акустиката в домашните киносалони.

Една от ключовите тенденции в съвременните домашни киносалони е интеграцията на умни устройства и системи за управление. Това позволява на потребителите да контролират всички аспекти на киносалона с помощта на мобилни приложения или гласови команди. Технологиите за умно управление като IoT и виртуални асистенти, улесняват и персонализират гледането  на филми.

Освен техническите аспекти, в съвременните домашни киносалони се наблюдават и иновации в комфорта и дизайна. Тези иновации включват меки и удобни седалки, подходящо осветление и избор на декорации, които създават атмосферата на истинско кино. Важен е и интериорния дизайн на домашните киносалони, за да съчетават естетика и функционалност.

домашния киносалон

Бъдещето на домашните киносалони

Техническите нововъведения поставят нови перспективи и предизвикателства пред домашните киносалони. Възможностите за виртуална реалност (VR) и разширена реалност (AR) се очаква да променят начина, по който гледаме филми у дома. Също така, появяват се по-напреднали аудио и видео технологии, като например по-висока разделителна способност, по-широк цветови обхват и подобрени звукови системи, ще продължат да подобряват изживяването при гледане на филм в домашен киносалон.

Предвижда се в бъдеще домашните киносалони да се интегрират все повече с други умни устройства в дома като осветление, климатични системи и дори системи за домашна автоматизация. Това ще допринесе за по-голямо удобство и персонализация на изживяването по време на гледането на филми.

Друг аспект, който се очаква да се развива в бъдеще, е разширяването на достъпа до разнообразно съдържание. С нарастването на видео стрийминг услугите и появата на нови платформи за достъп до филми и сериали, потребителите ще имат все по-голям избор и възможност да създават персонализирани програми за гледане в своите домашни киносалони.

Въпреки тези предизвикателства и възможности, е важно да се обърне внимание и на социалните аспекти на домашните киносалони. Въпросите за споделяне на филмовото изживяване с близки и приятели, както и насърчаването на социалната интеракция и дискусия около филмите, са също от значение за развитието на домашните киносалони.

Технологичните иновации, комфортът и персонализацията на системите, както и разнообразието на достъпно съдържание, допринасят за привличането на все повече хора да създават свои собствени домашни киносалони. Със сигурност ще видим още по-напреднали и иновативни технологии и концепции в бъдеще, които ще променят начина, по който изживяваме филмите у дома.

домашния киносалон

Една от вълнуващите перспективи е развитието на виртуалната и разширената реалност. Технологиите за виртуална реалност вече се използват в някои киносалони, като предоставят потребителите възможността да се потопят напълно в света на филма чрез носими устройства. В бъдеще се очаква да видим по-развити системи, които ще предоставят реалистични и интензивни визуални и аудио преживявания директно у дома.

Също така, разширената реалност може да промени начина, по който взаимодействаме с филмите. Представете си гледане на филм, докато героите излизат от екрана и се появяват във вашата стая, създавайки по-близка и интимна връзка със съдържанието. Това отваря нови възможности за интерактивност и персонализация на филмовото изживяване.

Още една напреднала технология, която може да промени домашните киносалони, е изкуственият интелект. С помощта на изкуствен интелект можем да създадем персонализирани преживявания, в които системите могат да разберат предпочитанията и настроенията на зрителите и да адаптират съдържанието и настройките според тях. Това включва подбор на филми, препоръки, автоматично настройване на аудио и видео параметри и други персонализирани функции.

домашния киносалон

Какво да очакваме в бъдещите домашни киносалони

Бъдещите домашни киносалони ще се възползват от все по-разнообразни и иновативни филмови продукции, които ще ни предлагат нови начини за преживяване. С разрастването на стрийминг услугите и създаването на оригинално съдържание от страна на платформите, потребителите ще имат достъп до широка гама от филми и сериали, които могат да бъдат изживявани в домашните киносалони. Очаква се да се появят нови жанрове, творчески подходи и експерименти в създаването на филми, което ще предостави на зрителите по-разнообразни и непредвидими преживявания.

Накратко, бъдещето на домашните киносалони се очертава като комбинация от напреднали технологии, персонализация и разнообразие в съдържанието. Иновациите във визуалните и звукови технологии, интеграцията на умни устройства, използването на виртуална и разширена реалност, както и интелигентното адаптиране на преживяването според потребителските предпочитания ще превърнат домашния киносалон в истинско кинематографично преживяване у дома. Същевременно, разнообразието на достъпното съдържание ще осигури богат избор за зрителите, които ще могат да създават уникални и персонализирани програми за гледане.

домашния киносалон

Предимствата на домашния киносалон

Компоненти на домашния киносалон

Бъдещето на домашните киносалони

Навлизане на нови технологии в домашните киносалони

Какво да очакваме в бъдещите домашни киносалони

Ние от AlexAudioVideo сме пълноправни членове на CEDIA

Ние от AlexAudioVideo сме пълноправни членове на CEDIA

От 2023 година сме част от международната асоциация CEDIA. Членството в CEDIA ни помага да бъдем в крак с последните тенденции и да продължаваме да предлагаме най-добрите решения на своите клиенти.

Marantz с нови предложения за домашното киноMarantz с нови предложения за домашното кино

Marantz с нови предложения за домашното кино

Marantz излезе с новите си предложения за домашното кино

Серията CINEMA, съчетаваща всички най-нови технологии, пренесени от Marantz към домашното кино.

Състоянието на икономиката занижи появата на нови продукти от аудио и видео компаниите през последните няколко години. За щастие, вече виждаме светлина в края на тунела – научаваме за появата на новите модели техника.

Аудио марката от висок клас Marantz току-що обяви шест нови продукта в гамата си за домашно кино CINEMA Series: четири приемника, един процесор за предусилвател и един многоканален усилвател. Дъщерна компания на Denon и сега собственост на аудио конгломерата Sound United, Marantz продължава да се фокусира върху високия клас аудио за домашно кино. Тези нови продукти се отличават с изключително висока производителност и предлагат авангардни функции, включително бъдещо надграждане до Dirac Live Room Correction. Но Marantz също така предлага няколко по-достъпни продукта тази година.

Marantz излезе с новите си предложения за домашното кино

Пълната гама от нови продукти в серията на Marantz CINEMA включва:

AV 10 – Усъвършенстван 15.4 канален процесор за предусилвател за домашно кино
AMP 10 – 16-канален усилвател с гарантирано качество, с 200 вата на канал
CINEMA 40 – Водещ A/V приемник с 11.4-канална обработка и девет вградени усилвателя с мощност 125 вата/канал
CINEMA 50 – A/V приемник с 11.4 канална обработка, девет ампера и 110 вата/канал
CINEMA 60 – A/V приемник със 7.2 канала, 100 вата/канал
CINEMA 70s – Тънък A/V приемник със 7.2 канала, 50 вата/канал

Marantz излезе с новите си предложения за домашното кино

Marantz са съвместими с 8K

Всички нови продукти на Marantz са съвместими с 8K/HDR и включват обработка за изключителните съраунд формати Dolby Atmos и DTS:X. Всички модели се предлагат и с вградено калибриране на Audyssey. Cinema 50, Cinema 40 и AV10 включват Auro 3D и Reality 360 обработка и скоро ще включват разширено DIRAC Live калибриране. С DIRAC Live Room Correction и 4 независими изхода за субуфер, ще има способността да издава поразяващи ниски басове, без буботене или мъртви точки навсякъде в стаята. DIRAC Live ще бъде предложен като софтуерна актуализация за съвместими продукти през март (2023 г).
Marantz CINEMA Series е съвкупност от изключително висока производителност, прецизно качество на изработка и елегантен вечен дизайн.
„Най-претенциозните кинофили и аудиофили ще оценят завладяващото звуково изживяване от CINEMA Series, специално изработена за домашно кино.“ каза Joel Sietsema, президент на Marantz и Classé.

Всички AVR на Marantz от CINEMA Series предлагат вградена с HEOS технология, която ви позволява да споделяте музика навсякъде в дома си от стрийминг източници, Bluetooth или вашата собствена дигитална музикална библиотека. Просто инсталирайте мобилното приложение HEOS на вашия телефон или таблет и изберете кой HEOS-съвместим приемник или тонколона искате да възпроизвежда музика. Любителите на винил се радват: всички продукти в тазгодишната гама на Marantz включват вход за грамофон (фоно) с вграден предусилвател за движещи се магнитни касети. Продуктите от Marantz CINEMA Series ще се предлагат както в черно, така и в сребристо покритие.

Marantz излезе с новите си предложения за домашното кино

Подробности за Marantz CINEMA Series:

AV 10 и AMP 10: Водещите продукти на Marantz CINEMA Series, усилвателят AV 10 pre/pro и AMP 10 осигуряват най-добрата основа за вашето домашно кино. Изградени върху ексклузивната технология HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules) на Marantz, AV 10 и AMP 10 работят заедно, създавайки елитна развлекателна система от референтно ниво. 16-каналното (200 вата/канал) усилване на AMP 10 е перфектно съчетано с дискретната схема и седемте HDMI входа на AV 10. AV 10 поддържа изпълнения на високоговорители Dolby Atmos с до 9.4.6 канала. Устройството включва вградена поддръжка за Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro 3D, 360 Reality Audio, MPEG H и IMAX подобрено съдържание. AV 10 предлага калибриране на Audyssey MultEQ XT32 и се очаква да получи поддръжка за DIRAC Live Room Correction чрез опционална софтуерна актуализация през март 2023 г. Неговите 4 изхода за субуфер се управляват независимо.

От страна на видеото, AV 10 на Marantz предлага HDMI 2.1 входове и изходи с поддръжка на HDCP 2.3 при разделителни способности до 8K/60Hz или 4K/120 Hz. Има седем HDMI входа и три HDMI изхода (2 основни, 1 за зона 2), както и аналогови аудио и видео, коаксиални и оптични цифрови входове и изходи за съвместимост с по-старо оборудване. Процесорът за предусилвател на Marantz поддържа HDR (High Dynamic Range) сигнали в практически всеки формат, включително HLG, Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и Dynamic HDR. Той може да преобразува входящо видео съдържание до 8K резолюция.

CINEMA 40: A/V приемникът Marantz CINEMA 40 включва 11.4-канален процесор с девет канала с усилване от 125 вата на канал. Той поддържа 7.4.2 или 5.4.4 канали за поглъщащ звук и може да бъде надстроен, за да поддържа 7.4.4 канали чрез добавяне на отделен 2-канален усилвател на мощност. Marantz CINEMA 40 включва вградена поддръжка за Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D, 360 Reality Audio, MPEG H и IMAX подобрено съдържание. На борда има четири независими изхода за субуфер. И ако искате да подсилите системата си със специални усилватели на мощност, можете да използвате 11.4 каналния изход на предусилвателя. Устройството включва вграден фоно предусилвател, така че можете да свържете своя грамофон.

От страна на видеото Maranтz променят CINEMA 40 на AV 10 pre/pro с HDMI 2.1 входове и изходи с поддръжка на HDCP 2.3 при разделителни способности до 8K/60Hz или 4K/120 Hz. Има седем HDMI входа и три HDMI изхода, както и аналогови аудио и видео, коаксиални и фиброоптични цифрови входове за съвместимост с по-стари устройства. Подобно на AV 10, приемникът CINEMA 40 поддържа HDR (High Dynamic Range) сигнали във формати HLG, Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и Dynamic HDR. Може да преобразува входящо видео съдържание до 1080p, 4K или 8K. Marantz CINEMA 40 предлага калибриране на Audyssey MultEQ XT32 и се очаква да получи поддръжка за DIRAC Live Room Correction чрез незадължителна софтуерна актуализация през март 2023 г.

CINEMA 50: Marantz CINEMA 50 е много подобен на CINEMA 40, но с малко по-малко мощност: 110 вата на канал. Той също така осигурява усилване за до 9 канала (5.4.4 или 7.4.2) и може да се надгражда до 11 канала (7.4.4) с добавяне на отделен 2-канален усилвател на мощност. Marantz CINEMA 50 има 6 8K-съвместими HDMI входа, но пропуска аналоговите и компонентни видео входове, налични в Cinema 40. CINEMA 50 на Marantz поддържа HLG, Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и Dynamic HDR.

Marantz излезе с новите си предложения за домашното кино

Marantz CINEMA 50

Marantz CINEMA 50 включва аналогови аудио и фиброоптични и коаксиални цифрови аудио входове за свързване на по-старо аудио оборудване. Както при CINEMA 40, можете да свържете грамофон към фоно входа и можете да свържете 11.4-каналните предусилвателни изходи на устройството към външни усилватели, ако чувствате нужда от повече мощност. CINEMA 50 от Marantz включва вградено калибриране на Audyssey MultEQ XT32 и ще отговаря на условията за надграждане на Dirac Live през или около март 2023 г. CINEMA 50 ще бъде най-евтиният приемник в гамата на Marantz, отговарящ на условията за надграждане на Dirac Live.
CINEMA 60: Marantz CINEMA 60 е 7.2-канален приемник с усилване от 100 вата на канал. Поддържа HDMI 2.1 и HDCP 2.3 до 8K резолюция (шест HDMI входа/3 изхода). За завладяващ съраунд, устройството достига до 5.1.2 (или 5.2.2) канала. Той включва поддръжка за Dolby Atmos и DTS:X, но липсва поддръжка за Auro 3D, Reality 360 или IMAX Enhanced съдържание. Включва калибриране на Audyssey, но няма да отговаря на условията за актуализацията на DIRAC Live. Поддържа всички популярни HDR формати, включително HLG, Dolby Vision, HDR10 и HDR10+ Dynamic HDR. Допълнително има вход за грамофон, както и аналогови и цифрови аудио входове.
CINEMA 70s: Marantz CINEMA 70s е тънък и елегантен 7.2-канален приемник с 50 вата на канал усилване. За разлика от Cinema 60, Cinema 70s предлага 7-канален изход за предусилвател, така че можете да го свържете към по-мощни усилватели, ако почувствате нужда от повече мощност. Marantz CINEMA 70s поддържа HDMI 2.1 и HDCP 2.3 до 8K резолюция (6 HDMI входа/1 изход). За добавяне на съраунд, устройството достига до 5.1.2 (или 5.2.2) канала. Включва поддръжка за Dolby Atmos и DTS:X, но липсва поддръжка за Auro 3D, Reality 360 или IMAX Enhanced съдържание. Включва калибриране на Audyssey, но няма да отговаря на условията за актуализация на DIRAC Live. Marantz CINEMA 70s поддържа HDR, включително HLG, Dolby Vision, HDR10 и HDR10+ Dynamic HDR. Включва вход за грамофон, както и аналогови и цифрови аудио входове.
Серията CINEMA Series на Marantz се очаква да започне да се доставя в края на октомври, започвайки с приемниците CINEMA 50 и CINEMA 60. Първата партида от приемници, които ще бъдат изпратени, ще се предлага само в черно, като опцията за сребристо покритие ще бъде последвана малко след това.

Marantz излезе с новите си предложения за домашното кино

Marantz излезе с новите си предложения за домашното кино

Пълната гама от нови продукти в серията на Marantz CINEMA включва:

Marantz са съвместими с 8K

Подробности за Marantz CINEMA Series:

Marantz CINEMA 50

Домашна автоматизация – Умните домове са за всеки

Какво е домашна автоматизация?

Технологията за домашна автоматизация е всеобхватен термин, който се отнася до устройства в дома, които могат да се свързват с интернет и да бъдат управлявани по-лесен и удобен начин. В много случаи тези умни електронни устройства за домашна автоматизация могат да функционират независимо от Вас, без да е необходимо каквото и да е човешко взаимодействие. През последните години много неща се промениха и вече умните устройства за домашна автоматизация могат да се управляват и чрез гласови команди изречени от потребителя. Amazon Alexa и Google Voice са страхотни примери за този тип технологии, но технологията определено е изработена специално за англоговорящият свят и за съжаление тези умни асистенти все още не говорят български, но ако ако владеете базов английски можете да се възползвате във Вашата система за домашна автоматизация. Интелигентната домашна автоматизация е начин за управление на уредите в дома от едно устройство. Обичайно е да използвате специално изработено приложение за смартфон или компютър. Една качествена система за домашна автоматизация може да е много полезна, ние все пак използваме домакински уреди всеки ден, като съдомиялни машини, перални и прахосмукачки. Модерният човек се е научил да разчита на технологиите в дома, тъй като те ни позволяват повече свободно време да правим нещата, които предпочитаме да правим, особено в нашия натоварен живот. Домашната автоматизация свързва всичките ви устройства заедно.

домашна автоматизация

Домашна автоматизация – Нека ви е лесно.

Благодарение на една добра система за домашна автоматизация умните устройства в дома Ви могат да бъдат централизирани, което довежда до добавяне на сигурност, контрол и в крайна сметка изграждането на една доста по-добра среда за живеене за Вас и Вашето семейство. Един интелигентен дом, който напълно се възползва от качествена домашна автоматизация може да предложи редица предимства на хората, живеещи с увреждания, а също така и да добави, доста по-високо ниво на сигурност от основното и бюджетно оборудване за видеонаблюдение например.
Хората, които могат да се възползват най-много от изграждане на система за домашна автоматизация са, както споменахме хората с увреждания, собствениците на жилища, които се грижат за сигурността си, екологично съвестните и ангажирани собственици на жилища, както и върлите любители на умните технологии и собствениците на луксозни жилища. Истината е, че когато говорим за домашна автоматизация присъствието на добра Wi-Fi връзка е всичко, от което се нуждаете, за да започнете. Един умен дом ще има много устройства водещи комуникация чрез Wi-Fi. Тези устройства за домашна автоматизация може да включват звънци на врати, брави за сигурност, охранителни камери, домофони, електромери, осветление, телевизори, дори Вашата система за централно отопление. Вече не само компютрите и мобилните телефони могат да се свързват с интернет! Мрежа от интелигентни устройства може да създаде една надеждна и невероятна система за домашна автоматизация.

домашна автоматизация

Домашна автоматизация – Интересни възможности за контрол.

Един алтернативен начин за свързване на вашите смарт устройства участници в системата за домашна автоматизация заедно е да използвате така наречената GSM система. GSM най-вероятно може да е познат термин на много от Вас, но все пак, ако се чудите, какво значи той е добре да запомните следната последователност от думи – Глобална система за мобилни комуникации. Това е система, която позволява на потребителя на умен дом оборудван със система за домашна автоматизация да използва своя мобилен телефон като метод за комуникация със смарт устройства като отопление, осветление, както и всички задвижващи механизми. GSM технологията е особено полезна в ситуации, когато интернет връзката е много лоша или липсва.
Нека обърнем внимание и на интелигентните високоговорители, като концепция за контрол на системата. Най-лесният начин да интегрирате вашите смарт устройства в система за домашна автоматизация е да ги свържете е чрез така наречените smart speaker устройства. Тези устройства с възможност за интернет са снабдени с микрофон и високоговорител. Има много налични устройства, но 3 от най-известните марки са Amazon Echo, Google Nest Mini и Apple HomePod. Всички те се различават по цена, но всеки има способността да контролира всяко устройство в системата за домашна автоматизация, като осветление, системи за сигурност, системи за забавление и дори електрически щори за прозорци – всичко това чрез гласови команди и от комфорта на вашия стол.

домашна автоматизация

Домашна автоматизация – Сигурност.

Както загатнахме, едно от най-големите предимства на интелигентния дом с качествена система за домашна автоматизация е сигурността на дома и обитаващите го. Контролното устройство (компютър, смартфон) може да се свързва в мрежа с много различни устройства за сигурност. Камерите свързани, към системата за домашна автоматизация могат да наблюдават посетителите в реално време, идващи в даден имот. Домашното наблюдение може да бъде една много полезна функция, когато сте далеч от дома и искате да видите, кой точно е на вратата Ви. Много интелигентни звънци, като устройството Ring, са снабдени със специален сензор, така че камерата да се активира автоматично, когато някой е на вратата ви и изпраща сигнал до мобилния ви телефон в реално време. Други устройства, които може да свържете към системата за домашна автоматизация, които могат да помогаъ за сигурността на дома, са модернизирани домофони като видеотелефони, които са снабдени с камери, така че да можете да видите кой е на вратата ви, преди да отговорите. Друго голямо предимство на качествената система за домашна автоматизация е добавянето на интелигентен термостат към вашата отоплителна система. Устройства като Nest могат да се свързват с интернет, за да наблюдават, контролират и регулират температурата на вашия имот, дори когато сте навън. Чрез истема за домашна автоматизация Можете да използвате телефона си, за да наблюдавате колко енергия използва вашият дом по всяко време. Тези устройства не са евтини, но могат да ви спестят доста финанси в дългосрочен план.

 

домашна автоматизация
Домашна автоматизация – Умните домове са за всеки.

Има погрешно схващане, че изграждането на система за домашна автоматизация е просто трик, че е само за заможни собственици на мега луксозни жилища. Истината е, че всеки може да се възползва от технологията за интелигентен дом, включително и млади семейства. Щори, които се затварят автоматично, саморегулиращо се отопление и светлини, които могат да разпознават кога е тъмно навън, звучат луксозно, но може би са ненужни. Много хора биха предпочели да вършат много от тези задачи сами и може ми няма да се нуждаят толкова от система за домашна автоматизация. Някои хора обаче не са толкова мобилни в дома, колкото биха искали да бъдат, а и след след тежък работен ден, просто искат да се отпуснат на дивана в хола. Възрастните хора и хората с увреждания може да не могат да стигнат до входната врата толкова бързо, колкото всички останали. Смарт устройство може да действа като виртуален асистент. Например може да бъде програмиран да предупреждава потребителя, когато някой чука на вратата. Този тип настройка би била много полезна не само за хора с увреждания.

При интерес от ваша страна, наш специалист ще Ви даде безплатна информация относно изграждането на система за домашна автоматизация и цялостен избор на системи за развлечение у дома, можете да се свържете с нас чрез нашата контактна форма или на телефон +359 887 434 333

домашна автоматизация

Какво е домашна автоматизация?

Домашна автоматизация – Нека ви е лесно.

Домашна автоматизация – Интересни възможности за контрол.

Домашна автоматизация – Сигурност.

Домашна автоматизация – Умните домове са за всеки.

HBO Max – Вече и в България

HBO Max – Вече и в България

HBO Max – Вече и в България.

Може би сте от хората които са си прекарвали добре гледайки различни хитови заглавия в HBO Go, може би сте предпочитали платформата пред други стрийтиминг платформи на пазара, като Netflix например заради голямата колекция от блокбъстъри, с които разполага гигантът HBO. Имаме една добра и една лоша новина за Вас. Нека започнем с лошата, тя гласи че повече няма да можете да ползвате HBO Go, но не се притеснявайте добрата новина е, че вече ще можете да се радвате на HBO Max и всички нови и развити функционалности, които тази нова и подобрена HBO стрийминг платформа предлага. При HBO Max главните плюсове, които няма как да не споменем преди да продължим са естествено възможността за гледане на най-новото 4K UHD филмово съдържание, както и всички заглавия с включени Dolby Atmos и Dolby Vision. От 8-ми март 2022 г. България става една от само 15-те европейски държави, които ще получат достъп до новата HBO Max стрийминг платформа. В световен мащаб платформата почти успява да настигне Disney+ по покритие в даден брой държави, но HBO Max все още има да настига по-разпространените стрийминг гиганти, като Amazon Prime Video и добре познатият на всички Netflix. Страхотно, е че киноманите на нашата малка държава получават достъп до HBO Max преди много други киномани по света, въпреки, че HBO Max не е единствената платформа предлагаща Dolby Atmos и Dolby Vision функционалност, тя предлага страхотно удобство и точност.

HBO MAX

HBO Max – Защо да ползвам HBO Max?

Като част от пускането на HBO Max в Европа, компанията Warner Bros е взела решението да намали времето, което най-новите блокбъстъри прекарват в кината на само 45 дни от премиерата им. Това означава, че ще можете да очаквате филми на Warner да се показват по HBO Max само 45 дни след премиерата в кината. Завърта се месечината и хоп, най-новият блокбъстър е вече на Вашият телевизор. Това е невероятно предимство за всички, които обичат да са в крачка с най-новите филмови попълнения, но предпочитат да ги изживяват в своята домашна кино система. Всъщност, според нас HBO Max е една стрийминг платформа, която е изключително благоприятна точно за хората с качествени домашни кина и развлекателни системи. Естествено, можете да се възползвате от HBO Max само с Вашият телевизор и без присъствието на качествена аудио-видео система, но тогава определено ще пропуснете ключовите функционалности, които HBO Max предлага, а именно Dolby Atmos и Dolby Vision, те са кючови именно за манифестирането на автентичното кино преживяване у дома. Ще споделим важните детайли свързани с тези Dolby стандарти след малко.
HBO Max в Европа предлага филми и сериали от Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals и още много друго кино съдържание.
4K стрийминг на HBO Max в Европа се предлага при 16-22 Mbps (HEVC) за среден битрейт на видео стрийминг.

HBO MAX

HBO Max – От какво се нуждаем за да гледаме 4K UHD съдържание?

Може би се чудите и искате да разберете, дали Вашите устройства покриват изискванията за да можете вие да гледате 4К съдържание през HBO Max. Ето от какво се нуждаете за да гледате 4К съдържание през HBO Max:
1. Абонамент за план на HBO Max (HBO Max навлиза в Европа с изключителна оферта от 33% до 50% отстъпка за постоянно, за да намали месечната цена от 6 на 3 евро на месец за основния пакет – 720p, 1 паралелен поток – или от 8 на 4 евро на месец за стандартен пакет -1080, 4K, с 3 едновременни потока. За да осребрят офертата за постоянно, потребителите трябва да се регистрират през първите седмици, действайте бързо.)
2. 4К HDR телевизор, който да може да възпроизвежда Dolby Vision или пък HDR10.
3. Стрийминг устройство, което да поддържа 4K UHD.
4. Високоскоростна интернет връзка (препоръчва се минимално да разполагате със скорост над 25 Mbps)
5. Всички устройства в системата трябва да могат да се възползват от HDMI 2.0 стандарт за обмен на информация, както и HDCP 2.2 (Това включва Вашият телевизор, медия плеър, аудио-видео ресивър, кабели, адаптери и всички други устройства.
Ако покривате споменатите изисквания, то тогава платформата HBO Max ще Ви позволи да гледате съдържанието, което сте избрали в 4К по подразбиране, но може да се наложи да отворите менюто, ако мислите, че качеството на картината не е правилно.

HBO MAX

HBO Max – Важните Dolby стандарти – Dolby Atmos.

Както вече споменахме появата на HBO Max в България е стъпка напред за всички любители на киното. Истината е, че HBO Max не е единствената стрийминг платформа, която предлага възпроизвеждането на най-новите холивудски заглавия в съраунд саунд и Dolby Atmos конфигурации, но определено за нас тя е най-добре оптимизираната такава. Стрийминг услагата на Амазон например, също би трябвало да разполага с Dolby Atmos функционалност, но на практика, тази функционалност е почти неизползваема. Netflix, както и Disey+ също предлагат Dolby Atmos функционалност подобно на HBO Max, обаче главната разлика е в достъпа до съдържанието и неговият вид, от вас самите зависи, кои заглавия ще предпочетете, но екипът на Alex Audio Video не може да отрече, че HBO Max е една стрийминг услуга, която е изключително пълна със съдържание, платформата разполага, както с най-новите блокбъстър филми така и с повечето от вечните кино класики. Но какво всъщност е Dolby Atmos? И каква аудио система ви е необходима? Atmos, по думите на Dolby, е „най-значимото аудио развитие в модерната кино технология“. Atmos е технология за съраунд звук, която първоначално е разработена през 2012 г.
Високоговорителите са поставени по стените (на всякакви височини) и дори зад самия екран, но решаващият момент за Atmos е, че можете да поставите тонколони и в тавана, обгръщайки публиката в купол от звук.

HBO MAX

HBO Max – Dolby Atmos в дълбочина.

Както, казахме за нас HBO Маx може да донесе доста удобства във една качествена кино система. Нека погледнем, какво точно се случва. Когато се инсталира една качествена Dolby Atmos тонколонна система, стаята обикновено трябва да получи пълна и дълбока калибрация, позволяваща на инсталаторите прецизно да ‘разпределят’ звуци и гласове точно в точките на звуковото поле, а не само на определени канали. Стига да имате възможността да възпроизвеждате Dolby Atmos съдържание HBO Max ще ви позволи с лекота да избирате от най-новите блокбъстъри и да ги изживявате в перфектен съраунд, такъв на какъвто бихте попаднали само в най-добрите кина. Всеки високоговорител в система Dolby Atmos има собствено отделно подаване. Всичко започва със съвместим AV ресивър с възможност за декодиране на Dolby Atmos съдържание. Повечето ресивъри, които излязоха на пазара през последните няколко години, поддържат формата – дори по-бюджетните. Pioneer беше един от първите производители на тонколони с пълен пакет тонколони с Dolby Atmos функционалност, S-73A, през 2014 г. – и оттогава към тях се присъединиха добре познати марки като Acoustic Energy, Gallo Acoustics и други.
При интерес от ваша страна, наш специалист ще Ви даде безплатна информация относно избора на Dolby Atmos устройства и цялостен избор на система за озвучаване, можете да се свържете с нас чрез нашата контактна форма или на телефон +359 887 434 333

HBO MAX

HBO Max – Вече и в България.

HBO Max – Защо да ползвам HBO Max?

HBO Max – От какво се нуждаем за да гледаме 4K UHD съдържание?

HBO Max – Важните Dolby стандарти – Dolby Atmos.

HBO Max – Dolby Atmos в дълбочина.

Двулентови тонколони

Двулентови тонколони – Кратко въведение.

Ако някога ви се е случвало да сте пазарували за надеждни студийни аудио монитори или пък специални концертни PA високоговорители, има вероятност да сте срещали термините „двулентови тонколони“ (2-way) или пък дори трилентови тонколони (3-way). Тези два термина уж трябва да са доста ясни на повечето технологично грамотни хайфисти, но най-просто казано те обозначават броя на високоговорителите, включени в дадена тонколона. Ако има два високоговорителя в един чифт тонколони то тогава вие разполагате с двулентови тонколони, а ако има три високоговорителя в един чифт тонколони то тогава вие разполагате не с двулентови тонколони, а с чифт трилентови тонколони (понякога те са по-качествени и специални, с по-добър звук, а понякога това не е така, всичко е в цената на продукта и неговият производител). Макар, че на пръв поглед казаното до сега може да ви изглежда доста просто, има много повече важни детайли и неща, които се случват на заден план, освен само самият брой на високоговорителите в една даден чифт тонколони, било то Hi-Fi или пък бюджетна, двулентови тонколони и или пък друг вид. По-долу разглеждаме по-отблизо този тип двулентови тонколони и различно лентовите системи, както и други важни подробности, за които трябва да помислите, когато трябва да направите своето крайно и категорично решение за нова аудио покупка.

Двулентови тонколони

Двулентови тонколони – Как работят нещата?

Причината за създаването на толкова много монитори и различни видове двулентови тонколони и други тонколони с отделни високоговорители, работещи с определен честотен диапазон, е, че различните звукови вълни се възпроизвеждат по-добре от различни размери високоговорители – научно доказано наблюдение, което доста помага да разберем, как точно работят нещата при двулентовите тонколони. Например, ниските басовите честоти изискват доста по-голямо раздвижване на въздуха, задача, с която се справя по-добре от голямо раздвижващо устройство (също известно и като високоговорител). Все пак ако погледнете един чифт двулентови тонколони ще забележите, че от друга страна, високочестотното съдържание изисква много бързо движение на въздуха, задача, която става по-трудна за изпълнение, колкото по-голям е размерът на пищялката. Поради това високоговорителите, които се справят с честотите от висок клас (известни като пищялки), обикновено са относително по-малки от останалите компоненти на един чифт двулентови тонколони . В една система разчитаща не на двулентови тонколони, а на трилентови, към корпуса се добавя високоговорител, който обслужва съдържанието в средния честотен диапазон. Този високоговорител е по-малък от нискочестотният високоговорител, но по-голям от високочестотния високоговорител. Въпреки че има монитори, които използват само един-единствен високоговорител, ще получите много по-добри резултати, като използвате система от двулентови тонколони или трилентови тонколони, когато всеки високоговорител е свободен да се фокусира върху възпроизвеждането на собствения си диапазон.

Двулентови тонколони

Двулентови тонколони – Разбиране на кросоувърите.

Нека погледнем така наречените кросоувъри, с нужното внимание, за да можем да ги разберем по-добре. При едни нормални двулентови тонколони, за да се получи правилното количество комбиниран честотен изход от припокриващия се честотен диапазон на два съседни високоговорителя, кросоувърът трябва да бъде прецизно настроен.
За да се раздели звуковият честотен диапазон между различните високоговорители, се използват споменатите кросоувъри. При качествените двулентови тонколони кросоувърите са перфектно и целенасочено измерени и пресметнати. Но тъй като тази задача е по-трудна при бюджетите двулентови тонколони, може да се каже, че бюджетните трилентови тонколони са по-добър избор. Тъй като бюджетните двулентови тонколони не могат да разделят честотните диапазони на хубави малки и точни сегменти, които започват и спират на определена честота (вместо да намаляват в двата края на честотният сегмент), ще има припокриване в съседните диапазони на два високоговорителя.
За да получите добър звук от припокриващия се честотен диапазон, и двата високоговорителя трябва да бъдат фино настроени, за да допринесат за точното количество тласък. Твърде много или твърде малко комбиниран тласък и балансът на възпроизвеждането на звука при един чифт двулентови тонколони ще бъде лош. Поради тази причина, начинът по който е настроен кросоувърът, е от решаващо значение за цялостното качество на звука на чифт двулентови тонколони или пък 3-лентова система от високоговорители.

Двулентови тонколони

Двулентови тонколони – 2 срещу 3, кое е по-добре?

Естествено, може да подозирате, че тъй като един чифт трилентови тонколони включва във всяка по един допълнителен говорител, тези колони трябва да звучат по-добре от един чифт двулентови тонколони. Истината, обаче, както споменахме по-горе, е малко по-различна, а факторите са много. Въпреки че има смисъл, разделянето на работата между три вместо два високоговорителя да осигурява по-добро възпроизвеждане на звука, трябва да вземете предвид няколко други фактора, защото един качествен чифт двулентови тонколони може да изпревари много трилентови конкуренти.
Например колко добре е настроен кросоувърът, качеството на компонентите, дизайна на корпуса и как високоговорителите са съчетани един с друг. Поради това не е нужно да търсите твърде много, за да намерите една наистина висококачествена и надеждна система от двулентови тонколони, която ще може да надмине посредствена 3-посочна система. Трябва също да вземете предвид приложението, в което ще използвате тонколоните. Едно чудесно предложение на чифт двулентови тонколони например е страхотната и достъпна линия 100 на Acoustic Energy. Букшелф тонколоните на тази продуктова линия, са способни да смаят слушателя със съотношението между качеството и цената. Честно казано в този ценови диапазон не бихме предложили да търсите трилентови предложения. Други страхотни двулентови тонколони от типа букшелф са бюджетните предложения на Monitor Audio, като още един пример.

Двулентови тонколони

Двулентови тонколони – Заключение.

Поради всички фактори, които влизат в дизайна на една тонколонна система изградена от различен брой високоговорители, наистина е трудно лесно да се вземе решение за покупка. Трябва да можем да сме способни да изолираме всеки продукт и да измерваме на везна неговите плюсове и минуси, но ще се отнася до Hi-Fi електроника и качествените двулентови тонколони, най-добрият ни съвет е първо да ги чуете на живо, защото ушите ви винаги ще бъдат най-добрият съветник. Ако ще вземете решение за определена система от високоговорители въз основа на отзиви в интернет или приятелска препоръка ние силно ви препоръчваме да вземете предвид какъв тип музика или какво аудио са слушали препоръчващите, заедно с местоположението на тяхната настройка. Но в крайна сметка няма по-добър начин от това да ги изпробвате със собствените си уши и да ги чуете в собственото си помещение. Акустиката на вашият дом всъщност е от огромно значение и дори да закупите най-скъпите и лъскави двулентови тонколони, ако условията ви за слушане не са благоприятни, то тогава инвестицията ви ще се обезсмисли.

При интерес от ваша страна, наш специалист ще Ви даде безплатна информация относно избора на добър рутер за вас и цялостен избор на системи за развлечение у дома, можете да се свържете с нас чрез нашата контактна форма или на телефон +359 887 434 333

Двулентови тонколони

Двулентови тонколони – Кратко въведение

Двулентови тонколони – Как работят нещата?

Двулентови тонколони – Разбиране на кросоувърите.

Двулентови тонколони – 2 срещу 3, кое е по-добре?

Двулентови тонколони – Заключение.

Аудио система

Аудио система – Но откъде да започна?

Аудио система – Искате да слушате плочи?

Живеем в технологична епоха и това може да ви стане много ясно, ако търсите да добавите към дома си една нова грамофонна аудио система. В много отношения постепенната дигитализацията на аудио технологията и музикалната индустрия коренно променят изживяването на слушащите и държащите на качественото аудио потребители и аудиофили. Днес от една нормална аудио система ще получите страхотен звук, който със сигурност е щял да струва доста повече преди само 20 години. Днес може да купувате песни, да ги слушате в движение и да получите незабавен достъп до почти всяка песен, нещо което вече може би взимаме за даденост, но преди появата на интернета нещата не стояха съвсем така. Плочите и грамофоните все още имат място в нашето ежедневие, но нека не се отклоняваме от темата обхващаща, няколко главни детайла, които трябва да знаете, ако възнамерявате да се сдобиете с една качествена и модерна (или пък ретро-модерна) аудио система. Истината е, че музиката е предназначена за да се споделя с други хора, ако искате да си слушате любимата музика сами, без да я споделяте с други, то тогава се нуждаете само от смартфон и чифт добри слушалки, а не от аудио система, но ако искате звук, който да изпълни любимото ви помещение с любимата ви музика, с малко усилия (и за по-малко пари, отколкото си мислите) можете да изградите домашна аудио система, включваща грамофон, и да споделите това топло изживяване на слушане с приятелите си и дори със съседите си.

Аудио система

 

Аудио система – Но откъде да започна?

Но откъде да започнете, когато планирате да се сдобиете с аудио система? Ето един поглед към съображенията и набора от опции, достъпни за феновете на музиката, които искат да изградят домашна аудио система и да започнат да слушат любимите си изпълнители и албуми на плочи. Преди да се втурнат към издирването на нови продукти за домашната си аудио система, купувачите трябва първо да решат, колко точно искат да похарчат и дали ще са готови да купят употребявани устройства от пазара за устройства втора ръка. Истината е, че един интелигентен купувач може да изгради прилична и бюджетно достъпна домашна аудио система, която да използва цифрови музикални източници, като CD плейъри и ресивъри със стрийминг функционалности и прочие, но много аудиофили биха били готови да спорят дълго, че сърцето на една качествена аудио система, всъщност се крие в аналоговият сигнал, и че той е способен да придава по-топло качество на звука, както и хармонични нюанси, които може да липсват при една изцяло цифрова аудио система. Също така, топлото пукане и другите уютни звуци, които понякога се подават на повърхността, докато слушате своята стара, но любима плоча и то дори на новата си аудио система, са способни да допринесат за перфектната музикална атмосфера.

Аудио система

Аудио система – Важните компоненти.

Обикновено, няма да можете да изградите една аудио система без споменатите тук компоненти, всеки от тях е изключително важен и фундаментален за функционалността на вашата аудио система. Една аудио система задължително се нуждае от усилвател/приемник, чифт добри или поне приемливи тонколони (може и повече от чифт, зависи какви са ви целите) и устройство източник, както вече споменахме, няколко пъти, в тази конкретна статия обръщаме специално внимание на аудио система изградена, около грамофон и плочи. Винтидж и употребяваните устройства могат да бъдат чудесен вариант за купувачи с по-ограничен бюджет, тъй като повечето висококачествено оборудване за изграждането на домашна аудио система е качествено произведено и е проектирано да издържи десетилетия наред (естествено трябва да споменем, че цената определя качеството, както и издръжливостта. В по-ниските ценови класове продуктите обикновено не ви дават по-добро качество, даже обратното. Купувачите на компоненти за аудио система, трябва да обмислят цената и жизнеспособността, както и разходите по почистването и поддръжката на ретро оборудването си. Приемник, който е стоял в нечий гараж в продължение на 30 години, ще се нуждае от поправка и професионална намеса и това е съвсем нормално. Други съображения включват наличността на части и разходите и усилията за обслужване на оборудването в бъдеще.

Аудио система

Аудио система – Ново оборудване.

Новото оборудване за една аудио система ще предложи по-малко възможности за избор, особено ако пазарувате в масови верижни магазини за домашна техника, които са склонни да рекламират и продават евтини аудио системи за домашно кино със съраунд звук, които не са оптимални за традиционно двуканално възпроизвеждане на аудио. Естествено, ако закупувате оборудването за аудио система от надеждни търговци, това има и своите предимства. Новото оборудване за аудио система, вероятно ще дойде с гаранция и потребителска поддръжка. Освен това вероятно ще бъде по-компактно и ще предлага по-съвременни функции, като дистанционно управление и повече входове за компютри, iPhone и други цифрови устройства. Красотата на домашната аудио система е, че можете да смесвате и съчетавате старинни и нови компоненти. Така че, ако дядо ви, ви подари сладък винтидж грамофон, можете да го свържете към модерен усилвател. Независимо дали пазарувате ретро, модерно или ново оборудване за аудио система, ключът към успеха е да купувате от реномиран търговец. Има много различни експерти, които възстановяват ретро екипировка и поставят репутацията си зад предоставянето на качествен продукт. Запомнете обаче, пазаруването онлайн винаги носи своите рискове, ново или употребявано устройство, купуването от неизвестен продавач в eBay или дори българските споделени магазини може да се окаже голяма грешка. Трябва да внимавате.

Аудио система

 

Аудио система – Грамофонът не е всичко.

Както споменахме, за изграждането на аудио система в повечето случаи ще ви трябва някакъв усилвател. Един стерео усилвател приема сигнала от iOS устройство, грамофон, CD плейър, касетофон или AM/FM приемник, усилва го и го изпраща към тонколоните. При една аудио система, усилвател с интегриран AM/FM приемник често се нарича интегриран усилвател или стерео приемник. Ако свързвате грамофон с нов или използван приемник или усилвател, потърсете фоно вход. Без фоно вход приемникът няма да има достатъчно усилване за слабия сигнал, идващ от грамофона. Може да сте чували тази стъпка по пътя на сигнала в една аудио система като предусилвател. В този случай за да функционира вашата аудио система, всичко, което трябва да направите, е да закупите отделен предварителен фонопредусилвател. Естествено, ако сте тук и четете това, то тогава няма смисъл да натякваме, точно колко важно е и качеството на тонколоните в една аудио система, но те са тотално отделна тема. Един бюджетен грамофон може да струва по-малко от 500 лева. Те се предлагат в две основни конструкции: ремък или директно задвижване. По-новите дизайни обикновено са с директно задвижване. Те включват по-малко движещи се части и въпреки че са потенциално по-шумни от масите с ремъчно задвижване, те могат да бъдат по-надеждни с течение на времето.

При интерес от ваша страна, наш специалист ще Ви даде безплатна информация относно избора на аудио система и избор на системи за развлечение у дома, можете да се свържете с нас чрез нашата контактна форма или на телефон +359 887 434 333

Аудио система

Аудио система – Искате да слушате плочи?

Аудио система – Но откъде да започна?

Аудио система – Важните компоненти.

Аудио система – Ново оборудване.

Аудио система – Грамофонът не е всичко.

Най-добрият рутер – Какво трябва да знаем?

Най-добрият рутер – Какво трябва да знаем?

Електрониката във вашето рутер устройство има наистина голямо значение, особено процесорът и количеството RAM памет, подобно на всеки модерен компютър. Но какво по-точно трябва да търсим, когато искаме да се сдобием с най-добрият рутер? Хората използват Wi-Fi за видео стрийминг, изтегляне на всякакви файлове, архивиране на важни данни, гейминг и многобройни други дейности, по време на които много данни се прехвърлят към и от интернет пространството. Съвсем нормално е да търсите нещо повече от нормален рутер, съвсем нормално е да търсите най-добрият рутер. Истината е, че поради споменатите дейности, и напредването на технологията безжичните рутери се нуждаят от много повече процесорна мощност, отколкото преди, а това прави търсенето на най-добрият рутер малко по-сложно, но няма нужда да се притеснявате. Екипът на Alex Audio Video се състои от експертни и квалифицирани инсталатори, които знаят как работи всичко, включително и „най-добрият рутер“. Ние просто наистина обичаме да свързваме заедно различна техника с цел изграждането на сложни и надеждни системи.
Когато избирате най-добрият рутер, трябва да знаете неговата работна честота и дали той има едно-ядрен, дву-ядрен или четири-ядрен процесор. Ако искате да се възползвате от много бърза мрежа, която да бъде наистина способна да се слави с повечето задачи, препоръчваме ви да спрете да купувате рутери с едно ядрени процесори.

най-добрият рутер 1

Най-добрият рутер – Малко важни цифри.

Най-добрият рутер трябва да е поне двулентов. Какво означава това? Това означава, че рутерът излъчва безжичния сигнал на две честоти (ако е двулентов) или повече (ако е трилентов или повече). Една от тези честоти винаги е лентата 2,4 GHz, която работи със стари безжични стандарти като Wi-Fi 4 (802.11n) или нови като Wi-Fi 6 (802.11ax) – ако имате рутер, който работи с Wi-Fi 6. Най-добрият рутер трябва да има поне двуядрен процесор, който може да работи с повече данни и повече различни клиенти, отколкото едноядрен процесор. Трябва да знаете, че един процесор например, работещ на честота 850 MHz, е по-малко мощен от процесор работещ при 1200 Мhz. Както вече споменахме най-добрият рутер трябва да има поне няколко ядра, нека продължим, колкото по-голям е броят на ядрата, толкова по-добре се представя рутерът. Прилагат се същите правила, както при компютрите, смартфоните и други изчислителни устройства. Освен това трябва и да запомните, че най-добрият рутер не трябва да има по-малко от 128MB RAM. Идеалното би било 256 MB RAM или повече. Това е, за да се гарантира, че може да обработва всичко възможно най-бързо. Ако сте със по-щедър бюджет и парите не са ви особено голям проблем, трябва да потърсите безжичен рутер с 512 MB RAM или 1 GB РАМ.

най-добрият рутер 1

Най-добрият рутер – Важни предимства.

Когато търсите най-добрият рутер, вие всъщност търсите устройство на което да можете да разчитате за доста дълъг период от време, но още повече от това, вие ще се нуждаете от рутер устройство с изключително добра съвместимост. Предимството на рутер работещ в честотният обхват около 2,4 GHz е, че е той ще бъде съвместим със стари мрежови устройства и че има широка зона на покритие. Един рутер работещ изцяло в тази честота обаче е далеч от най-дорбият рутер. Той е бавен и информационните „задръствания“ винаги са проблем, особено в блокове и офис сгради, където има множество Wi-Fi мрежи в този GHz обхват. Двулентовите или трилентовите рутери пък излъчват своя безжичен сигнал на честота 5GHz. Той е много по-бърз от 2,4 GHz и се възползва от използването на съвременни стандарти като Wi-Fi 5 (802.11ac) или Wi-Fi 6 (802.11ax). Може да се поспори дали най-добрият рутер всъщност работи точно на тази честота. Претоварването на мрежата обикновено е по-малък проблем, тъй като честотния диапазон от 5 GHz се използва доста по-малко от тази от 2,4 GHz, а зоната на покритие е малко по-къса. Ако искате модерен интелигентен дом с бърза безжична мрежа за Full HD или 4K стрийминг, вземете двулентов или трилентов безжичен рутер.

най-добрият рутер 1

Най-добрият рутер – Знаете ли с какво разполагате?

Най-вероятно вие вече разполагате с някакво рутер устройство, едва ли разполагате с най-добрият рутер, но би било добра практика да разберете мощността на сегашния си рутер за да може да прецените от какво точно се нуждаете. Понякога решението се оказва по-просто отколкото очакваме.
Също така има интернет страници, на които можете да проверите онлайн реалната скорост на рутера, който купувате. Когато четете спецификациите на един безжичен рутер, обикновено производителят не ви казва реалната скорост, която получавате, когато го използвате в ежедневието и в реални условия. Показват ви теоретични числа, които се измерват в специализирани лаборатории с идеалното мрежово оборудване. Най-добрият рутер трябва да бъде практичен, а не теоретичен. Ето защо също е хубаво да прочетете много различни отзиви: потребителски отзиви и отзиви, направени от специалисти. Всъщност това е добър съвет за всяка нова електроника, която планирате да добавите към дома си. Потърсете отзиви, където хората използват реални компютри и устройства, за да правят измервания, а не лабораторно оборудване, някои публикации използват други рутери за измерване на скоростта на рутерите, които тестват. Това може да ви подведе, когато търсите най-добрият рутер. Производителите правят това, защото искат продуктите им да изглеждат по-добре от тези на конкурентите. Предлагаме да четете публикации, които използват ежедневни устройства, като тези, които имате във вашата мрежа. Това е единственият начин да разберете какво получавате, когато купувате безжичен рутер, преди да решите да го купите.

най-добрият рутер 1

Най-добрият рутер – Можете да се доверите на Luxul.

Продуктите, на които можете да попаднете са много и доста разнообразни, но най-просто може да се каже, че ако търсите базово и бюджетно решение то тогава ще трябва да сте готови на доста досадни компромиси и ще трябва да се въоръжите с известна доза търпение. Ако всъщност търсите най-добрият рутер, то тогава можем да гарантираме, че е добра идея да се доверите на рутерите и мрежовото оборудване на страхотните Luxul.
Електрониката на Luxul e специално проектирана за да бъде използвана и прилагана както в битови и жилищни, така и в търговски среди, Luxul предлага пълна и доста широкоспектърна гама от решения, които опростяват мрежовия дизайн и неговото внедряване – което води до мрежа, която е изключително мощна.
Защо най-добрият рутер е на Luxul? Luxul е водещ иноватор и световен лидер в сферата професионални IP мрежови решения, за използване от персонализирани професионални инсталатори. Всички продукти на Luxul включват доживотна поддръжка и тригодишна ограничена гаранция. Рутерите и мрежовите устройства на Luxul покриват всички изисквания споменати в статията що се отнася до намирането на „най-добрия рутер“. С Luxul инсталаторите могат да предоставят най-добрата IP мрежа без сложността, свързана с традиционното мрежово оборудване.

При интерес от ваша страна, наш специалист ще Ви даде безплатна информация относно избора на най-добрият рутер за вас и цялостен избор на системи за развлечение у дома, можете да се свържете с нас чрез нашата контактна форма или на телефон +359 887 434 333

най-добрият рутер

Най-добрият рутер – Какво трябва да знаем?

Най-добрият рутер – Малко важни цифри.

Най-добрият рутер – Важни предимства.

Най-добрият рутер – Знаете ли с какво разполагате?

Най-добрият рутер – Можете да се доверите на Luxul.

Kолони JBL

Kолони JBL – Добре познати.

JBL е доста известна компания производител на аудио техника. Ако търсите колони JBL, то най-вероятно търсите бързо, бюджетно и достъпно решение за вашата аудио система. JBL произвежда аудио системи вече повече от 70 години и компанията продължава да подобрява техниката си до ден днешен. През последните години марката разбива пазара със своите безжични колони JBL, що се отнася до аудио филските им предложения обаче, както вече споменахме има доста какво да се желае, но пък цените са бюджетни и приемливи. Безжичните колони JBL са чудесен избор за потребители, които искат да се наслаждават на дълбок бас, за да слушат модерна поп и хип-хоп музика. Взимайки предвид размерите на устройствата, качеството на звука е впечатляващо при ниска и висока сила на звука.
Заслужава си да споменем, че консуматорския пазар не е единственият пазарен сегмент пълен с различни колони JBL. Компанията обслужва и професионалният аудио пазар, произвеждайки концертно и DJ оборудване
Едно от нещата, които се открояват в техните Bluetooth безжични колони JBL, обаче е техният живот на батерията. Някои безжични колони JBL имат живот на батерията от 24 часа, други дори повече. Нашият екип се радва, както на безжичното така и на стационарното аудио оборудване, но истината е, че между двата типа колони JBL има ясни разлики и те имат доста различни звукови характеристики.

колони JBL

Колони JBL – Водещи безжични колони JBL.

JBL Boombox 2 е една от най-силните преносими колони на пазара днес, както и една от най-впечатляващите колони JBL. С него можете да имате озвучаване за вашето барбекю в задния двор, събиране в квартала или дори на семейна среща. Той е достатъчно силен, за да се използва на открито за малки събирания. Този лидер на безжичните колони JBL разполага с 24-часов живот на батерията, така че можете да се наслаждавате на музика през целия ден и цяла нощ.
Boombox 2 е най-силният Boombox, благодарение на усъвършенствания субуфер в него.
Водоустойчивост IPX7 – всички колони JBL Boobox имат водоустойчивост IPX7. Компанията използва защита срещу течности, за да гарантира, че тонколоната ще продължи да работи дори, ако я потопите във вода до един метър за не повече от 30 минути. Можете да свържете JBL Boombox 2 с други съвместими с PartyBoost колони JBL, когато трябва да включите музиката. Като бонус функция, високоговорителят се предлага с вградена захранваща банка, така че можете да поддържате партито, дори когато не сте близо до източник на захранване.
Нека погледнем и малкото братче на JBL Boombox 2, още едно попадение в страхотните колони JBL – JBL Flip 5.
JBL Flip 5 е най-минималистичният високоговорител на пазара в момента. Високоговорителят има само основните характеристики, които му придават онзи дълбок бас, който ще се хареса на купонджиите.

колони JBL

Колони JBL – Малки безжични колони JBL.

JBL Go 2 е малка безжична тонколона от безжичната линия колони на JBL с производителност като на доста по-голям високоговорител. Тази тонколона JBL e само с размери 71,2 на 86 на 31,6 мм, но осигурява изненадващо силен звук. Дори и с малкия си размер, батерията на тонколоната продължава да издържа до пет часа – което е по-ниско от това, което предлагат повечето безжични колони JBL.
JBL Charge 4 е подобрение на успешната безжична тонколона JBL Charge 3. Ако сте използвали Charge 3, ще оцените, че дизайнът на двата високоговорителя е почти еднакъв. Въпреки това, фините подобрения в Charge 4 правят цялата разлика в качеството на звука – аудио звуците, усъвършенствани в Charge 4. Charge 4 е сред безжичните колони JBL, които са способни да издържат около 20 часа на батерия. Това го прави добър избор, когато имате нужда от говорител за пътуване. JBL е марка, която непрекъснато подобрява своите тонколони. Ако има функция, която смятат, че се нуждае от подобрение, компанията стига до нея. Те имат широка гама от тонколони от малки високоговорители с огромен бас до големи високоговорители за малки събирания. Но както споменахме и в началото на тази статия има стационарни и традиционни колони JBL, които са проектирани специално за Hi-Fi аудио филският пазар.

колони JBL

Колони JBL – Hi-Fi колони

Когато мислим за аудио съраунд системи за домашно кино, ние сме склонни да мислим за най-доброто оборудване и луди конфигурации, които струват много пари. Но има много хора, които нямат нито бюджет, нито пространство, за да създадат мечтаната си система, но все пак искат да се насладят на качествено гледане със съраунд система. Тук идва продуктовата линия от колони JBL Studio. JBL създадоха система от високоговорители за домашно кино, която предлага достатъчно добра производителност, без да се нарушава и в същото време има достатъчно малък размер, за да се побере в тесни пространства и малки стаи. Cinema 610 е този вид система от колони JBL, тъй като е създадена преди всичко с предлагането на най-доброто съраунд изживяване на възможно най-ниската цена.
JBL Cinema 610 е прекрасна 5.1-канална система от колони JBL. 4-те основни/съраунд колони JBL се предлагат с размери 7,87” x 3,8” x 3,92” (200mm x 96,8mm x 99,5mm) и тегло 0,8kg (1,76lb) и са достатъчно компактни, за да се поберат почти навсякъде. Естествено, тъй като са толкова малки, ще трябва да ги поставите върху някои мебели или да ги монтирате на стената с включените стойки за стена. Техният черен пластмасов корпус се чувства достатъчно солиден, докато драйверите са покрити от метална решетка с логото на JBL, стоящо в средата и изпъкващо.

колони JBL

Колони JBL – Cinema 610

Говорейки за драйвери, всяка от тези колони JBL идва със 75 мм (3”) конус, който покрива средния диапазон и 32 мм (1,25”) високоговорител за високите честоти. Тези колони JBL са с мощност 60W с 86dB при 2.83V/1 метър чувствителност и честотен диапазон от 130Hz – 20kHz.
Централният канал, от друга страна, използва подобна настройка, но има двойни 75 мм (3”) конуса и 32 мм (1,25”) високоговорител и като такъв размерът му е малко по-различен при 3,92” x 9,4” x 3,78” (99,5 мм x 239 мм x 96 мм) и тегло 1,23 кг (2,7 фунта). Останалите спецификации са подобни с единствената разлика в честотния диапазон, тъй като централният високоговорител има обхват от 150 Hz – 20 kHz и чувствителност от 89 dB при 2,83 V/1 метър. Една малка подробност, която забелязахме, беше, че всяка от тези колони JBL има импеданс от 4 ома. Това означава, че трябва да внимавате с AV приемника, към който ще ги свържете, не само да не е много мощен, тъй като 10 – 100 вата е идеалното, но и да има поддръжка за 4 ома тонколони или поне да можете да се справите тях.

При интерес от Ваша страна, наш специалист ще Ви даде безплатна информация относно избора на колони JBL, както и цялостен избор на системи за развлечение, можете да се свържете с нас чрез нашата контактна форма или на телефон +359 887 434 333

колони JBL

Kолони JBL – Добре познати.

Колони JBL – Водещи безжични колони JBL.

Колони JBL – Малки безжични колони JBL.

Колони JBL – Hi-Fi колони

Колони JBL – Cinema 610