Интегриране на Системи

Съгласуване и свързване с всички други системи, които могат да бъдат интегрирани със аудио-видео системите (охрана, сигнализация и др).

Имате вече изградени системи за охрана и сигнализация, домофонна система… ние ще проверим възможността за свързване и ще направим необходимото за интеграцията в вашата система.

Срокове и Доставки

Следене на срокове и доставка на оборудване

При изпълнение на фоново озвучаване, домашно кино, стерео, телевизионна система се използват набор от марки, които имат различен срок на доставка и различно технологично време за монтаж. Мениджъра на проекта следи стриктно кога какво оборудване е необходимо съобразено със сроковете на изпълнение, за да може процеса да протича гладко и в срок.

Монтаж и оживяване

Контрол и отговорност за монтаж и оживяване на системите

Монтажът на техниката може да бъде извършен от наши специалисти или от изпълнител избран от клиента за всички монтажни дейности, както и от представител на производителя при необходимост. Работата на мениджъра на проекта е да съгласува и подсигури правилното и навременно изпълнение, като контролира качеството му.

 

Калибриране, Програмиране

Калибриране, Програмиране

ht-calibration_1Програмиране, конфигуриране и калибриране на системите

След монтаж е необходимо да се направят настройки, които да осигурят максималните възможности на техниката (правилната настройка е 30 % от качеството). При системи за автоматизация се програмират контролерите и се задават алгоритми на управление.

 

Обучение за работа

Обучение за работа

Обучение за работа със системите

След завършване на аудио видео системата се провежда обучение за работа и показване на всяка функционалност за да може потребителя от първият ден да използва пълните и възможности с удоволствие.

Поддръжка и Гаранция

Поддръжка и Гаранция

  • Поддръжка, профилактика, обновяване и гаранция.

В Alex Auido Video вярваме, че поддръжката е също толкова важна, колкото и първоначалната инсталация. Затова се стараем да предоставим на нашите клиенти най-доброто обслужване. Ние сме  на разположение за добавяне на нови устройства, подмяна да устройства, проверка на настройки, прекалибриране, профилактика на техниката и гаранционно и извънгаранционно сервизно представителство в неприятните моменти на повреда на техника.

 

Ако имате проблем със системата си или просто искате да се уверите, че функционира оптимално можем да Ви предложим следните услуги:

  • Посещение на място и диагностициране на проблем
  • Намиране на решение
  • Проверка на свързаност
  • Калибриране
  • Настройки на системата
  • Добавяне/премахване на компоненти от системата
  • Обновяване на софтуер и настройка