Уважаеми посетители,
Препоръчваме Ви да отделите известно време, за да се запознаете с Общите условия за използването на този сайт. С разглеждането на съдържанието и поръчката на каквито и да било продукти от  www.alexaudiovideo.eu Вие приемате, че сте съгласни с настоящите Общи условия.
Благодарим Ви за всяко споделено мнение и препоръка, които бихме използвали единствено за подобряване на нашата работа.

Бихме се радвали да споделите Вашите впечатления от сайта. Моля да ни уведомите, ако не желаете да получавате информация от нас за новости и предстоящи събития.

Настоящия документ съдържа общите условия, съгласно които предоставяме услуги и продукти, чрез Интернет  сайта www.alexaudiovideo.eu.  Тези условия обвързват всички потребители.

Вие заявявате желанието си да закупите продукт, услуга или набор от продукти и услуги наричано за краткост “Поръчка”. В рамките на 1 работен ден от постъпване на поръчката наш служител ще се свърже с Вас на посочените от  Вас координати, за да уточни окончателната цена, срок на доставка и други данни ако е необходимо.  След този контакт  и изясняване на всички обстоятелства Вие можете да потвърдите изпълнението на поръчката.

При посочени неверни или непълни данни за контакт  www.alexaudiovideo.eu не носи отговорност.

Цени

Цените в сайта са с включен ДДС, актуални към дата на тяхното публикуване.
– www.alexaudiovideo.eu запазва правото си да променя цените на продуктите  по всяко време без предварително уведомление на потребителите.
Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора ( потвърждаване на поръчката от наш служител  по телефон или e-mail).
При допуснати технически грешки в публикуването на сайта ние имаме правото да откажем изпълнението на поръчката без да дължим обезпечение на потребителя с изключение на това ако има допълнителни суми платени от потребителя.

-www.alexaudiovideo.eu има право да не изпълни или да откаже изпълнение на “поръчка” без да дължи обезпечение на потребителя, ако потребителя е внесъл сума по сметката на САЙЛАРК ЕООД, то тя следва да бъде възстановена в законо съобразния срок.

Срок на доставка

На сайта  www.alexaudiovideo.eu не са посочени срокове на доставка и наличности на продуктите.
Срокът и възможността за доставка на продукти и услуги следва да бъде уточнен в процеса на поръчка от служител на САЙЛАРК ЕООД преди окончателно потвърждаване на изпълнението на поръчката.

Отказ и връщане на стоката
Всеки потребител има право да се откаже от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на стоката в случай, че тя  е в добър търговски вид, без външни и/или вътрешни ожулвания, драскотини или други наранявания, поставена в оригиналната търговска опаковка, без нарушаване на цялостта на поставени от производителя/вносителя защитни стикери, в т.ч. стоката да не е ползвана и да отговаря на предвиденото в описанието предназначение.
При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в сайта ние възстановяваме изцяло платената от потребителя сума или заменяме за наша сметка стоката със съответните характеристики включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката , но при условие, че стоката е с не нарушен търговки вид и опаковка.Всеки потребител има право да се откаже от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на стоката в случай, че тя не е използвана и не е нарушена нейната цялост.

Сервиз и гаранция

Всички продукти са с гарантиран произход.

 • Гаранцията покрива повреди при нормална експлоатация на уреда, получени от фабричен дефект или компонент с фабричен дефект и е предоставена от производителя, вносителя или оторизиран сервиз описано в гаранционната карта.
 • Ремонти се извършват в оторизиран сервиз на вносителя.
 • Повреди причинени от лош транспорт, неправилна експлоатация, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други независещи от доставчика причини, се отстраняват за сметка на клиента.
 • Гаранцията не включва повреди причинени от проблеми със захранващото напрежение, токови удари или спиране на тока.
 • Гаранцията отпада при нарушен външен вид, при поправки или промени върху гаранционната карта.
 • Гаранцията не се отнася до повреди, причинени от други модули, използвани съвместно с доставената техника.
 • Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка.
 • Гаранцията се признава само срещу представена гаранционна карта, попълнена четливо и съдържаща името на купувача, датата на закупуване и подпис на клиента.
 • Гаранционното обслужване може да бъде невалидно при:
  Несъответствие между данните в документа и съответната стока
  – Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица
  – Повреди възникнали в следствие на сътресения, механични повреди, удари  или претоварвания, получени от небрежно отношение
  Повреди настъпили в следствие на природни бедствия-поражения от наводнения, токови удари, пожари и други форсмажорни обстоятелстваТранспорта при изпълнението на гаранционните условия до определен обект  на фирмата се поема от клиента.
  Гаранционни карти неподписани от клиента са невалидни!
  В случай, че клиентът сам е транспортирал и монтирал стоките, закупени от  САЙЛАРК ЕООД, фирмата не приема за рекламация наранени детайли (изключват се фабрични дефекти), освен в случаите, когато рекламацията се установи на място от представител на фирмата при предаване на стоката на клиента.

В Alex Auido Video вярваме, че поддръжката е също толкова важна, колкото и първоначалната инсталация. Затова се стараем да предоставим на нашите клиенти най-доброто обслужване. Ние сме  на разположение за добавяне на нови устройства, подмяна да устройства, проверка на настройки, прекалибриране, профилактика на техниката и гаранционно и извънгаранционно сервизно представителство в неприятните моменти на повреда на техника.  Можете да видите услугите които предлагаме ТУК

Гаранцията не включва интерфейсните  кабели.

Търговски марки
Информацията и снимките на продуктите използвани в този сайт са търговски марки и са защитени от закона за авторско право, които са притежание на техните собственици.

Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите.

Съгласно ЗЗП Ви предоставяме свободно следната информация:
1. Името и адреса на фирмата са: САЙЛАРК  ЕООД, гр.София, ЖК Дружба, бл 104.
2. Основните детайли за представяне на всеки продукт са изписани подробно в страницата
3. Цената на стоката е с ВКЛЮЧЕН  ДДС и е изписана под заглавието или в описателната част на всеки продукт
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на продуктите се добавят в пороцеса на поръчка.
5. Плащането на стоките е съобразено със закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Конфиденциалност  на личните данни
ПРОДАВАЧЪТ гарантира конфиденциалността на личните данни по Закона за защита на личните данни. Личните данни на КУПУВАЧА, които той попълва при регистрация, се използват от ПРОДАВАЧА както следва:
-Адрес: за извършване на доставката и изпращане на фактури.
-E-mail: за потвърждаване на поръчката и датата на доставка.
-Телефон: за потвърждаване на поръчката и доставката, или в случай на проблем с наличностите.

ПРОДАВАЧЪТ
се ангажира да не предава личните данни на трети лица, освен в отговор на запитвания от страна на КУПУВАЧА за продукти и услуги или при поискване от държавните органи при наличието на влязло в сила съдебно решение.

ПРОДАВАЧЪТ
има право, да запазва информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, разположена на сървъра на ПРОДАВАЧА и да ги предостави на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ПРОДАВАЧА, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.
Внимание. 

Никоя част от този сайт, независимо текстова или графична информация, не може да бъде копирана, публикувана, или ползвана по какъвто и да е друг начин без изричното писмено разрешение от страна на Сайларк ЕООД.

Публикуването на линкове към страницата www.alexaudiovideo.eu е без ограничение.