Безжични тонколони?

4.7/5 - (3 votes)

Безжични тонколони?

KEF Wireless 5000 Beam

При безжична конфигурация аудио сигнала се получава от трансмитер, който да е физически свързан с предусилвателните изходи на ресийвъра. Това елиминира нуждата от кабел между усилвателя и тонколоната. Остава, обаче, въпроса със захранването на колоната. Тъй като електрическото напрежение няма как да се предаде безжично тонколоната пак трябва да е свързана с кабел към електрическата мрежа. В крайна сметка при безжично свързване отново всяка тонколона се нуждае от поне един кабел. Предимство на безжичната конфигурация е, че се избягва необходимостта от кабел през стаята от усилвателя до тонколоните. Основен недостатък е необходимостта от голям брой контакти при голяма система за домашно кино (5.1, 7.1 и т.н.). Някои модели безжични тонколони имат и отделни усилватели, които също се нуждаят от захранване т.е. още кабели.

За и Против безжичните колони

За и Против безжичните системи: Безжичните системи са лесни и прости за използване, там където не може да бъде прекаран кабел. Липсата на кабели позволява оптимално позициониране на тонколоните и изключва разходите за кабели от крйната цена на системата.

Главен недостатък на този вид системи са нуждата от захранване на всяка една тонколона или двойка колони. Повечето модели са ограничени до определения производител, което ограничава. За постигане на добро качество на звука безжичните ситеми се нуждаят от високоскоростна безжична мрежа без загуби и времеви закъснения, което ги прави 2-3 пъти поскъпи от стандартни колони със същото качество. В повечето случаи дори и при наличието на такава мрежа жичните системи пак предлагат по-ниско качество на възпроизвеждане.

Въпреки, че жичните тонколони могат да са неудобни за разполагане в определени помещения, това все още е най-добрият начин да постигнете звук от най-високо ниво. В същото време технологиите за предаване на звук по безжичен път напредват все повече през последните години и много от предлаганите на пазара решения за безжична система заслужават внимание.

 KEF Wireless