Могат ли акустичните панели да повлияят на обучението в класната стая?

5/5 - (2 votes)

Италианката Ариана Астолфи има изключителен принос в анализа на проблемите свързани със звука в учебните помещения и връзката им с учебния процес. Тя е специализирала строителна физика в Университета в Торино. Фокусира се върху акустичната обстановка в класните стаи, подтикната от това, че е загрижена майка. Нейните деца се оплаквали, че не могат ясно да разбират учителите си. Това я кара да проучи ситуацията и причините довели до проблемността ѝ. За целта тя започва собствено изследване.

акустични панели

То обхваща анализиране на акустичната обстановка в 51 класни стаи в средни училища и детайлно проследяване на речевото преподаване на учителите и влиянието му върху учениците.

Наблюденията на Астолфи водят до:

– Установяване на факта, че разговорите на учениците по време на учебни занятия са най-големия източник на шум, а отделни звуци като стъпки, например, са дори по-разсейващи от постоянните шумове.

– Определя се важна взаимовръзка между яснотата на речта и скоростта на четене на децата.

– Установява се, че реверберация от около 0,75 секунди е полезна за яснотата на учителската реч и влиянието ѝ както върху вниманието на учениците, така и спрямо положеното от учителя усилие, с което преподава урока си.

– Провежда се проекта IO ASCALTO, чиято цел е улесняване на учебния процес за деца с дислексия чрез подобрена акустика. Разкриват се теоретични доказателства за връзката между дислексията и слуховата обработка в мозъка на чутата информация.

Работа на Ариана Астолфи довежда до създаването на Италианския стандарт UNI 11532-2:2020, който определя базови параметри и референтни стойности за акустично качество в звуковото оформление на класните стаи. Въпреки че този стандарт в момента се прилага само в Италия, той представлява важна стъпка към установяването на норми и ръководства в областта на акустиката за учебните среди по целия свят.

акустични панели

Някои от последиците, които възникват в резултат на неблагоприятното акустично състояние на класната стая, са:

  • Затруднено разбиране на думите – В среда с висока реверберация думите се смесват и припокриват, което води до затруднения в разбирането на речта. Това може да навреди на езиковото и комуникативното развитие, както и на усвояването на представената информация.
  • Намалено внимание и концентрация- Фоновият шум, произтичащ от реверберацията, може да разсейва учениците и да намали тяхната способност да се съсредоточат върху текущата задача. Това може да има отрицателно въздействие върху запаметяването на информацията и активното участие в учебния процес.
  • Поведенчески проблеми – Постоянното излагане на шум е свързано със смяна в поведението на децата, включително раздразнителност, агресивност и затруднена концентрация.
  • Проблеми със слуховата обработка- Среда с висока реверберация може да наруши слуховата обработка, особено при деца със слухови проблеми. Това може да доведе до затруднения при следване на инструкции, обработка на вербална информация и разбиране на ключови концепции.
  • Умора на слуха – Продължителното излагане на шум може да доведе до умора на слуха. Това може да затрудни учениците да запазят висока степен на ангажираност с учебния процес през целия ден.

акустични панели 1

Акустичната обработка на класната стая не само подобрява учебния процес, но също така оказва положително влияние върху средносрочното и дългосрочното здраве както на учителя, така и на учениците. Това може да се изрази в по-добро поведение на учениците, намалено нивото на стрес и тревожност както за тях, така и за учителите.

Технологията, предоставена от ISINAC като решение за акустично оформление с цел намаляване на ехото и реверберацията, представлява източник на акустичен комфорт, който се отличава с:

  • Лесна инсталация
  • Възможност за персонализация в съответствие с дизайна и функционалността на стаята
  • Висока ефективност и ниско въздействие върху околната среда
  • Хипоалергенни и огнеупорни материали
  • Висока ефективност

ISINAC предлага бързи и ефективни решения за акустично подобряване на всяка класна стая.