Задачи на проджект мениджъра

 • Анализа на нуждите
 • Технически решения
 • Управление на проекта:
  • ОбхватProject-Management-2
  • График/Срок
  • Бюджет
  • Качество
  • Риск
  • Промяна на портъчките
 • Определяне параметрите на проекта
 • Доставки и документация
 • Препоръки за дизайн и избор на оборудване
 • Избор и оценка на подконтрактори
 • Оценка на оборуване
 • Тестване на системата