Контакти

Александър Нейчев
Управител

0887 434 333
alex@alexaudiovideo.eu
info@alexaudiovideo.eu

гр. София, ул. Ралевица 85 вх.В, Офис 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако желаете да Ви посетим на Ваш адрес или да си уговорим среща в нашят офис, моля свържете се с нас!